In-company trainer by Cosis

Marieke Hamers en Linda Bos vertellen over hun ervaringen als in-company trainers bij Cosis
Marieke Harmsen en Linda Boerma zijn binnen hun organisatie Cosis opgeleid tot The Lab of Life trainer. Dat houdt in dat zij de trainingen van The Lab of Life verzorgen voor medewerkers van Cosis. In dit interview vertellen ze over hun ervaringen als in-company trainer.

''De samenwerking tussen Cosis en The Lab of Life is ontstaan nadat er enthousiaste geluiden klonken onder medewerkers na de pilot,'' vertelt Linda. ''Ze ervaarden daardoor een gevoel van eigen regie, dat ze zelf invloed hebben op gedragsverandering.'' Ondanks dat iedereen met z'n eigen proces bezig is, draagt de groepsdynamiek bij aan herkenning. ''Men voelt zich daar door herkend en gesteund door elkaar,'' voegt Linda daar aan toe.

Marieke legt vervolgens uit hoe er daadwerkelijke gedragsverandering ontstaat naar aanleiding van de training. ''Je gaat bij jezelf naar binnen, door te kijken naar je energiebalans en signalen bij jezelf te herkennen. Eigenlijk het hele proces; dat doorlopen, doelen te stellen en vervolgens te kijken waar je tegenaan loopt en hoe je daarmee omgaat.'' Daar voegt Linda nog aan toe dat je echt van denken naar doen gaat. ''Meestal weten mensen wel wat ze willen veranderen, maar dat zit in hun hoofd. Door het werkboekje te gebruiken ga je het echt op papier uitzetten, waardoor je het visueel en inzichtelijk voor jezelf maakt. Daar wordt wel echt een stap gemaakt. Bovendien maken deelnemers in de training door middel van de self-efficacy meter een afspraak met zichzelf om zich aan hun doelen te houden. Dat maakt dat ze echt gemotiveerd zijn om met hun doelen aan de slag te gaan.''

De training is geïmplementeerd om de eigen regie onder medewerkers te stimuleren. Dat maakt dan ook dat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun doelen en hoe ze dat aanpakken. ''Ik ga het niet voor ze verzinnen, want het is niet mijn leven. Deelnemers maken de keuzes in de training zelf en dat besef komt in de training ook tot uiting,'' vertelt Marieke. Linda stemt daar ook mee in: ''Het is mooi dat mensen bezig mogen zijn met dingen die zij in hun leven echt belangrijk vinden en niet luisteren naar wat een ander tegen hun zegt.''

Tot slot legt Linda uit dat ze in de training terugziet dat medewerkers in beweging komen, omdat ze zelf hun doelen mogen stellen. Doordat er meerdere sessies zijn binnen training, zorgt dat ervoor dat je het over je doelen hebt, dat je ze bespreekt, waar je nog tegenaan loopt en waar je de volgende keer mee aan de slag zou willen gaan. ''Zo krijg je inzicht dat je met hele kleine stapjes wel een stap vooruit komt.''