The Lab of Life Certified Trainers

Maarten van Zon

Maarten van Zon (BSc)

Maarten van Zon is een ervaren consultant en trainer op het gebied van arbeid en vitaliteit voor mens en bedrijf. De toegepaste technieken binnen de The Lab of Life training zijn een verrijking voor zijn dagelijkse praktijk en voor u en uw medewerkers dé manier om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid echt werkbaar te maken. 

 

Marion Soons - The Lab of Life

Marion Soons-Vrencken MA Human Behaviour / MCC

Marion is sinds 2000 betrokken bij begeleiding en ontwikkeling van professionals, teams en organisaties. Afgestudeerd met de Team Konfrontatie Methode, weet zij dat mensen vanuit gewoonte in groeven raken met hun gedrag; maar weet zij vanuit jarenlange ervaring als executive coach-trainer inmiddels ook dat mensen daar uit kunnen stappen. Marion zet haar expertise als ondernemer en begeleider binnen duurzame vitaliteit, graag in om The Lab of Life methodiek uit te dragen en te faciliteren.

Astrid Onijs

Astrid Onijs

Astrid is specialist in mentale vitaliteit op de werkvloer. Ze is ervan overtuigd dat vitaliteit ‘in je hoofd’ begint. Bij het zélf bewust maken van gezonde keuzes. Zij biedt professionals individuele begeleiding gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling, en helpt hen bij het floreren in hun werk en hun leven. Daarnaast geeft zij de vitaliteitstraining van The Lab of Life voor duurzame inzetbaarheid en mentale vitaliteit.

Bas van Poppel

Drs. Bas van Poppel

Bas van Poppel is cultuurpsycholoog en heeft veel ervaring in rollen als trainer/coach, adviseur en docent. Met passie werkt hij vanuit zijn netwerkorganisatie Van Poppel Consultancy aan het vergroten van leren, presteren en zelfmanagement binnen onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven.

Drs. Bernadette Cousin

Bernadette Cousin studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en begeleidt op professionele wijze mensen met loopbaan, ontwikkelings- en levensvragen. Daarnaast biedt zij organisaties actieve ondersteuning bij het opleiden en ontwikkelen van mensen én teams.

Roel Bonten

Drs. Roel Bonten

Roel Bonten heeft als psycholoog ruime ervaring als trainer, coach en adviseur. Vanuit Bevlogen Professionals werkt hij gericht met mensen en organisaties aan het realiseren van duurzame, waarde(-n)volle ontwikkeling en resultaten: voor individu én bedrijf.

Iris Bergwerff

Iris is een bevlogen psychologe, die niet snel schrikt van een weerwoord. Haar nuchtere, positieve kijk op de mens vertaalt zich door in de wijze waarop zij traint. Vanuit The Satisfactory Project biedt zij een omgeving waarin eerlijke, doeltreffende en motiverende gesprekken kunnen plaatsvinden. In haar begeleiding zitten verschillende methoden verstopt, waaronder de positieve psychologie, ACT en praktische filosofie; ze gebruikt van alle vormen de meest passende elementen voor jou.

Drs. John Kistermann

John is een pedagoog en gedragsveranderaar met ruime ervaring als trainer, docent, coach en adviseur. Vanuit Human Power Now ondersteunt hij mensen en organisaties om krachtiger, energieker, gelukkiger en creatiever te zijn. Daarnaast is hij werkzaam als docent en opleidingsmanager bij de Hogeschool Utrecht.

Inge van de Pol

Inge van de Pol begeleidt vanuit haar bedrijf bhappy@work mensen en organisaties op het gebied van werkgeluk, vitaliteit en (Talent) Development. ”Als ervaren HR-professional, Chief Happiness Officer, consultant, trainer en coach werk ik vanuit een duidelijke visie aan meer werkgeluk binnen jouw organisatie. Ik zie mensen graag floreren. Dat gebeurt als mensen met plezier werken en ze in balans zijn. The Lab of Life zie ik als een prettige en toegankelijke methode om mensen in korte tijd nieuwe inzichten te bieden en tot actie aan te zetten."

 

Nicole Wanningen

Ieder mens is verschillend en heeft iets anders nodig wat hem of haar vitaler maakt. En iedereen kan de eigen regie pakken hierover! Vanaf het moment dat ik mijn studie Academie voor Mens en Arbeid heb afgerond (2003) begeleid ik mensen bij re-integratietrajecten, bij outplacementtrajecten en loopbaanbegeleiding. Mijn kracht zit in verbinden, contact maken, horen wat iemand zegt, spiegelen, openheid en eerlijkheid. Mezelf blijven ontwikkelen is voor mij een grote drijfveer. Mijn motto is: DOEN I VERTROUWEN I BEWUSTWORDING I BEWEGING CREËREN.

 

Gitty Verhoef

Als trainer, (team)coach en intervisiebegeleider richt Gitty Verhoef zich op professionals en teams in organisaties bij het verbeteren van de samenwerking, vergroten van de effectiviteit, vitaliteit en (werk)geluk. Naast de doeltreffende oplossingsgerichte methodiek van The Lab of Life biedt zij diepgaande training- en coachingstrajecten op maat aan. Zij is open, laagdrempelig en resultaatgericht en zet in op verbinding, bewustwording, zingeving en balans. Hierbij maakt zij onder andere gebruik van de natuur, haar therapeutische achtergrond, ervaring met meditatie en Japanse krijgskunst.

 

Suzanne Wohrmann

“Je kunt veranderen, wat een heerlijke gedachte!” Sinds 2001 ben ik als zelfstandig (team)coach en trainer werkzaam voor het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van mindmanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, de zogenaamde soft skills. Vanuit mijn achtergrond als Docente Bewegingsonderwijs ben ik al van jongs af aan geïnteresseerd in gedrag en het in beweging krijgen van mensen, inclusief mezelf. Mezelf blijven ontwikkelen, in de breedste zin van het woord, is een belangrijke drijfveer voor mij. The Lab of Life training zet ik mede daarom met veel enthousiasme in, gebruik makend van mijn empatisch vermogen en een gezonde dosis humor.

Jacqueline Koopman-Roepke

Een laag verzuim en vitale medewerkers, het kan! Als voormalig HR adviseur snapt Jacqueline hoe complex het is om grip te krijgen op het voorkomen van verzuim door stress. De sleutel tot succes en gedragsverandering ligt bij de medewerker. Met haar kennis, expertise, persoonlijke ervaring met een burn-out en haar passie voor vitaliteit, zijn haar voorbeelden uit de praktijk voor iedereen herkenbaar en wordt de theorie begrijpelijk. De Lab of Life methode zorgt voor gegarandeerd resultaat: vitaliteitswinst voor iedereen!

 

Diana Kappen

Diana is als ervaren professional zowel op interim- als op projectbasis als coach, adviseur en trainer werkzaam. Diana heeft ruime ervaring als pedagoog in het onderwijs. Hierdoor weet ze hoe je leerkrachten, docenten maar ook leerlingen laat groeien in kennis, gedrag en vaardigheden. Én hoe je de impact maximaliseert door ook ouders optimaal te betrekken. Bovendien draagt Diana graag de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning en coaching van leerkrachten en docenten om (hoog)begaafde kinderen en tieners structureel beter te begeleiden. Diana Kappen geeft The Lab of Life trainingen zowel aan volwassenen als aan jongeren.

Marja Vos

Marja is een ervaren coach en adviseur op het gebied van vitaliteit, loopbaan, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Als adviseur of coach heeft zij veel mensen begeleidt bij de uitdaging een nieuwe stap te zetten in loopbaan of bij re-integratie. De training van The Lab of Life is een hele mooie aanvulling bij begeleiding van mensen om vitaler in het leven te staan. Met veel enthousiasme en een warm hart zal zij de training van The Lab of Life aanbieden om mensen te ondersteunen bij het aanbrengen van een nieuwe, vitalere werk-privé balans.

 

Marije Scheeren

Weten wíe jij bent, wat jou motiveert, wat bij jóu past geeft zelfvertrouwen. Met zelfvertrouwen als kompas durf je zelf keuzes te maken, ergens voor te staan én voor te gaan. Stapje voor stapje, met vallen en opstaan. Een Bonne Route. Met dit voor ogen ondersteunt Marije jongeren om met de problematiek van alledag om te gaan. Relaties, werk, school, opleidingen, dromen, de toekomst…. Jonge mensen die zelf de regie in handen willen nemen, houden, of opnieuw willen krijgen. Marije ziet dat The Lab of Life jongeren helpt om hun actiePLAN om te zetten tot ACTIE. Het positieve effect híérvan versterkt weer het zelfvertrouwen. Stapje voor stapje.

 

Corrie Pasman

Corrie Pasman is een bevlogen opleidingskundige en trainer. Zij voelt zich als een vis in het water wanneer ze mensen kan stimuleren om moeiteloos en met plezier de dingen te doen die ze al lang van plan zijn om te gaan doen. Zij vindt het belangrijk dat mensen de ruimte krijgen (of nemen) hun bijdrage te kunnen leveren. Procesmatig werken is haar sterke kant en zij heeft een liefde voor coöperatief leren. Met plezier geeft zij The Lab of Life training. De kracht van de training is de gestructureerde samenwerking die tot hoge individuele prestaties leidt.

 

Annemieke Hess

Annemieke is een orthopedagoog met ruime ervaring als hulpverlener, gedragstherapeut en docent binnen onderwijs en jeugdzorg. Ze neemt haar levenservaring mee in haar trainingen en gesprekken, heeft puurheid als belangrijke waarde en weet snel de vinger op de zere plek te leggen. Vanuit een nieuwsgierige, positieve en open houding wil ze mensen motiveren om bezielde keuzes te maken en met voldoening en veerkracht het leven te leven. The Lab of Life training sluit met de nadruk op zingeving, autonomie en vertrouwen in eigen kunnen naadloos aan bij de werkwijze die zij daarbij hanteert.

Els Dekker

Els Dekker studeerde pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam en deed ervaring op als trainer met kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. Voor Avant sanare geeft zij trainingen aan kinderen en jongeren om te voorkomen dat kleine hulpvragen uitgroeien tot grote problemen. Zij ziet de Lab of Life training als een uitstekende aanvulling op die effectieve interventies.

Franca Meijs

Franca is een ervaren (stress)counselor, coach en trainer. Naast haar opleiding als counselor is zij ook kindertherapeut. Sinds een aantal jaren begeleidt zij mensen in opdracht van verschillende partijen bij diverse vraagstukken. Met veel plezier coacht zij al jaren mensen die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen in hun werk en/of leven. Naast The Lab of Life kun je ook terecht bij Franca voor persoonlijke coaching.

Drs. Paul van Daal

Paul van Daal is een ervaren verander- en people manager. Als zelfstandig trainer en adviseur helpt hij individuele medewerkers, teams en organisaties om hun potentieel te ontdekken en te benutten. Naast de vitaliteitstrainingen van The Lab of Life kun je ook bij Paul terecht voor persoonlijke coaching en trainingen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.

 

Cindy Koopman

Cindy Koopman

Cindy werkte na een korte start in het onderwijs ruim veertien jaar als manager voor een Provinciale sportorganisatie. Vanuit haar eigen bedrijf De Kruiwagen Vitaliteit begeleidt zij organisaties en personen bij vraagstukken over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en leefstijl. Naast het bedrijfsleven heeft Cindy specifieke ervaring met onderwijs, overheid, zorg, (top)sport en non-profit en met de doelgroepen jeugd, jongeren en senioren. Het thema gedragsverandering blijft haar inspireren en zij biedt dan ook met veel enthousiasme de training van The Lab of Life aan, zowel voor medewerkers als voor jongeren.

Bc.HRM Josephine Heinsius

Josephine Heinsius is als coach, supervisor en trainer werkzaam op het gebied van loopbaan, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, reïntegratie, outplacement en omscholing. Haar veelzijdige en jarenlange ervaring heeft haar gevormd tot een empatische en doelgerichte professional. Geïnspireerd door de methode van The Lab of Life zet zij de training met enthousiasme in.

 

Linda Nieuwenburg

Linda Nieuwenburg heeft jarenlange ervaring als HR adviseur en traint en begeleidt mensen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling vanuit haar bedrijf LINDA Advies. Haar trainingen en begeleiding zijn gericht op het ontdekken van eigen competenties, het geloof in eigen kunnen en op het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Daarbij werkt zij altijd toe naar een tastbaar eindproduct, zodat deelnemers na afloop op basis van een concreet plan zelf vervolgstappen kunnen zetten en gemotiveerd hun doelen kunnen behalen. Linda geeft de training van The Lab of Life aan zowel volwassenen als jongeren.

 

Drs. Marjan van Rhoon

Marjan van Rhoon is sociaal psycholoog met ruime ervaring als trainer, coach en assessment-adviseur. Zij begeleidt en traint jongeren, volwassenen en teams vanuit A+ Coaching en Training. De focus ligt hierbij op het vergroten van inzicht in eigen wensen en capaciteiten én het vertrouwen in eigen handelen. Met haar enthousiasme creëert zij een prettige omgeving waarin deelnemers niet alleen plannen maken, maar ook tastbaar resultaat boeken op zowel werk- als privégebied. The Lab of Life sluit als methodiek naadloos aan bij datgene waar haar praktijk voor staat: het beste uit jezelf of uit je organisatie halen!

 

Matteo Kooman

Matteo is een doorgewinterde HR Specialist, met veel ervaring op het gebied van coaching en organisatieverandering Vanuit OWL geeft hij interactieve workshops en verzorgt hij The Lab of Life trainingen. Als adviseur of coach stelt hij mens en organisatie graag de vraag wat wil je consolideren, wat wil je veranderen en wat wil je transformeren. The Lab of Life methode zorgt ervoor dat transformaties ook echt in het systeem komen en daardoor blijvend zijn.

Angéla Tromer

Angéla is een zeer ervaren communicatie en gedragstrainer. Zij verzorgt maatwerktrainingen op het gebied van leidinggeven, samenwerken en communicatie. Stuk voor stuk praktijkgerichte trainingen, met een helder doel en plan van aanpak. Zij zorgt met haar persoonlijke benadering en betrokkenheid voor een optimale leersfeer tijdens de trainingen. Afwisseling van bewustwording en praktisch oefenen helpt deelnemers om in hun eigen kracht te staan. De vitaliteitstraining van The Lab of Life sluit hier naadloos bij aan!

Marlies Meinesz-Mense

Als deze dag niet jouw vriend was, is hij jouw leraar geweest (Boeddha). Vanuit De Personeelszaak werkt Marlies als zeer ervaren HR-specialist en coach met een fascinatie voor groepsdynamiek en de beweging die jij als mens binnen deze dynamiek bewust en onbewust maakt. No nonsens, krachtig en met respect leert ze jou met The Lab of Life methode de beste versie van jezelf te zijn en te blijven.

 

Lotte de Wit (MSc)

Vanuit haar praktijk GR!P voor jou verzorgt Lotte energytrainingen voor jongeren. Zij is een orthopedagoog met ruime ervaring in het onderwijs en de jeugdzorg. Daarnaast werkt zij als studieloopbaanadviseur. Lotte hecht veel waarde aan verbinding met de jongeren. Daardoor voelen zij zich bij haar gehoord en serieus genomen. Dit is een belangrijke factor in de trainingen om eigen regie te bevorderen. Zij heeft zich verbonden aan The Lab of Life omdat deze trainingen verdergaan dan bewustwording en inzicht. Dat een gedragsverandering in gang gezet wordt, maakt haar heel enthousiast!

Marianne Bartels

Marianne Bartels (BSc)

Marianne is een ervaren bedrijfsmaatschappelijk werker, counselor en trainer. Sinds 2005 begeleidt zij mensen in opdracht van bedrijven en met name in het kader van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, zowel preventief als curatief. Zij is een ervaren trainer die met veel plezier The Lab of Life training voor u verzorgt.

Max Verhelst

Max Verhelst Bc-HRM heeft meer dan 20 jaar ervaring in het trainen en coachen van zowel leidinggevenden en medewerkers. Hij is innovatief, oprecht en integer en immer op zoek naar het zoveel mogelijk realiseren van een win-win situatie. Adviseert in veelal complexe arbeidsconflict situaties en biedt ondersteuning en begeleiding bij Reorganisaties. Focus op Arbeid én Gezondheid. Hierbij zijn flexibiliteit, visie, mensgericht en organisatiegericht belangrijke competentie speerpunten.

 

Willeke Molendijk

Een training waarvan bewezen is dat die werkt!! Al 18 jaar ervaring in de jeugdzorg, waarbij ze zich tot het uiterste inzet voor de jeugd. Een jongere tools geven voor het leven en die blijvend kunnen toepassen is hetgeen ze biedt aan de jongeren van tegenwoordig. Met de nodige Twentse nuchterheid en humor creëert ze een basis van veiligheid en veranderingsmogelijkheden. Keuzes maken die zorgen voor vitaliteit en rust, zodat na het volgen van de training good goan een gehele nieuwe betekenis krijgt.

Marije Wolters

Marije is afgestudeerd als psycholoog in Gedragsverandering aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Schoolpsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. De combinatie van deze twee studies komt voor haar samen in The Lab of Life. Ze is ervan overtuigd dat deze training jongeren handvaten geeft die heel hun leven nog van pas komen. Ze heeft ruime ervaring in het begeleiden van jongeren en geeft haar trainingen met een gezonde dosis humor.

 

Dr. Dian de Vries

Na ruim zeven jaar lesgeven en onderzoek doen aan de universiteit, wil ik wetenschappelijke inzichten gebruiken om de (mentale) gezondheid van jongeren en (jong)volwassenen te verbeteren. Met een nuchtere en positieve aanpak laat ik je vooral zelf ontdekken wat voor jou werkt. Ik specialiseer me in het trainen van studenten en promovendi, maar ook andere jongeren en werknemers kunnen bij me terecht. Ook als je meer wilt weten over de effecten van (sociale) media op jeugd, ben je bij mij aan het juiste adres.

Erik van Mullem

Uw geluk geeft Erik een glimlach! Na vele jaren van commerciële diensten en producten in een internationale omgeving ontbrak de intrinsieke motivatie en is het roer omgegooid. Vanuit 2Challenge helpt Erik als counselor, coach en trainer. The Lab of Life is een zeer waardevolle aanvulling gebleken gezien het preventieve karakter en het op jonge leeftijd keuzes leren maken, weerbaarder te worden en het vooropzetten van je eigen vitaliteit. Erik faciliteert de The Lab of Life training voor zowel volwassenen als jongeren.

Jacquelien van Manen

Jacquelien is een ervaren loopbaanadviseur, trainer en coach met een holistische kijk op gezondheid. Ze is opgeleid als lifecoach, gespecialiseerd in vitaliteit en heeft affiniteit met duurzame inzetbaarheid. In haar begeleiding staan krachten in plaats van klachten (vanuit de positieve psychologie) en zelfmanagement centraal. De Lab of Life training kan volgens haar bijdragen aan meer balans, ontwikkeling en prestatie, goed voor mens en organisatie.

 

Jelly Paulusma

Jelly is een resultaat gedreven trainer/coach en afgestudeerd Bedrijfskundige. Vanuit Bynt Training & Coaching begeleidt zij mensen met vitaliteits- en loopbaanvragen vanuit een positieve en oplossingsgerichte instelling. Daarnaast is zij werkzaam als projectmanager in het bedrijfsleven met als specialisaties IT en verandermanagement.

Iris Kleine Schaars

Deskundig, speels en onbevangen zijn kenmerkend voor Iris. Na haar studie Arbeid & Organisatie psychologie is ze direct aan de slag gegaan bij de gemeente Nijmegen op de Backoffice WMO-jeugdzorg. Door haar ervaring binnen het sociale domein en haar intrinsieke motivatie om mensen lekker in hun vel te laten zitten, heeft Iris zich aangesloten bij The Lab of Life.

 

Christa van der Wel

Christa van der Wel is al ruim 20 jaar actief in de HR wereld en heeft van daaruit een passie ontwikkeld voor het ontwikkelen van mensen en teams. Vanuit Nieuwe Wegen houdt zij zich bezig met loopbaan coaching en duurzame inzetbaarheid waarbij persoonlijke groei, grip op motivatie en energie, het (terug)vinden van geluk in je werk, en (nog) beter samenwerken sleutelbegrippen voor haar zijn. Christa wordt gewaardeerd om haar positieve energie, warmte, professionele resultaatgerichte aanpak en aanstekelijke enthousiasme.

Roderik Luitjes

Health Manager en initiatiefnemer van De Energie-Fabriek. Ik krijg energie als ik mensen fysiek en mentaal topfit kan maken, waardoor ze hun volle potentieel benutten. Dit doe ik met veel plezier en oprechte aandacht. Om bij mensen een duurzame verandering te realiseren, zodat ze jarenlang trots zijn op hun behaalde resultaat werk ik samen met The Lab of Life.

Spence van Melis

Spence van Melis is werkzaam binnen zijn eigen bij Psychologenpraktijk ‘Spence van Melis GZ-psycholoog’ en bij Praktijk Rond. Daarnaast is Spence als GZ-psycholoog verbonden aan Iwema Consultancy.

Kennismaken?

Maak een afspraak

Zij gingen u voor: