Klachtenregeling The Lab of Life B.V.

Indien een klacht ten aanzien van The Lab of Life B.V. wordt ingediend, nemen wij deze altijd serieus. Mocht u een klacht hebben, dan vragen wij u deze schriftelijk in te dienen via info@thelaboflife.com.

1 Afhandeling klacht

1.1 Wij zullen een klacht altijd vertrouwelijk behandelen.
1.2 Er zal binnen 2 weken op de klacht gereageerd worden en wij streven ernaar de klacht binnen 4 weken af te handelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de indiener hiervan binnen 4 weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
1.3 Mochten er redenen bestaan waardoor wij de klacht niet verder kunnen afhandelen, dan zal de klacht bekeken worden door Nunes Juristen & Bedrijfsadviseurs. Het oordeel van Nunes Juristen & Bedrijfsadviseurs is bindend en The Lab of Life B.V. zal de consequenties aanvaarden.

2 Registratie klacht

2.1 Wij registreren de klacht en de wijze van afhandeling en bewaren deze ten minste 1 jaar in onze administratie.