Ons verhaal

Als mensen keuzes maken die echt bij ze passen, kunnen ze heel veel bereiken. Iets willen, staat echter niet gelijk aan iets doen. Daarom helpen wij mensen om dat wat ze willen en belangrijk vinden, om te zetten in actie. We leren mensen hoe ze patronen doorbreken en hoe ze nieuwe gewoontes creëren, zodat ze controle houden over hun eigen leven in een wereld die alsmaar verandert. 

 

The Lab of Life is ontstaan door een samenwerking van gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit en bedrijfskundigen met een missie. Vanuit de wetenschap weten we dat er voor blijvende verandering meer nodig is dan bewustwording en inspiratie die vaak centraal staat in training- en coachingstrajecten. Hoe vaak heb jij geïnspireerd een goed voornemen gehad wat uiteindelijk sneuvelde door de waan van de dag?

Hoewel verandering lastig is door de natuurlijke weerstand die mensen ertegen hebben, zijn er bewezen principes uit de wetenschap die kunnen helpen. We kunnen niet bepalen wat belangrijk en waardevol is voor een persoon of organisatie. Wel kunnen we mensen leren hoe ze hun gedrag zelfstandig aan kunnen passen. Dat is wat wij doen.

Met die vaardigheid kunnen doelen daadwerkelijk behaald worden. Beter of veiliger samenwerken, je werk en privéleven in balans houden of jongeren intrinsiek motiveren om te ontdekken wat ze belangrijk vinden? Eigen regie leren pakken betekent genoeg energie en motivatie hebben voor de belangrijke dingen in het leven. Het betekent klaar zijn voor de toekomst.

Kennismaken?

Maak een afspraak