https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/Verdiepingstraining/Hero verdieping .jpg


The Lab of Life is opgericht door
gedragswetenschappers met een missie. 

Waarom doen we wat we doen?

Het zijn soms best verwarrende tijden. Van klimaatverandering tot coronapandemie, van de niet meer bij te benen technologische ontwikkelingen en de ‘post truth society’ tot de snel groeiende economische ongelijkheid en overal ter wereld oplopende geopolitieke spanningen. In een cocktail voeden ze een gevoel van constante onrust en alertheid. Er lijkt een mismatch te zijn tussen wat we als mensen willen en de kant die de wereld op beweegt. We lopen vast.

We ervaren een gevoel van onmacht, van regieverlies over ons leven en de maakbaarheid ervan. Ook aangeleerde hulpeloosheid speelt hierin een rol: het ingesleten idee dat we als individu geen invloed hebben op de gebeurtenissen die ons overkomen. In theorie hebben we meer keuzevrijheid dan ooit om alles in ons leven zelf te kiezen; in de praktijk lopen we vast in onze prestatiecultuur en een systeem dat ons dwingt steeds vroeger in ons leven een uitgestippeld pad te kiezen. De nadruk ligt nog altijd op rekenen en taal, in plaats van 21st century skills als creativiteit en empathie. Het accent ligt op meer welvaart boven meer welzijn.

https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/Hero images/Hero image TLoL kleuren groenblauw2.jpg?preset=content

Wij geloven dat...

...echte verbinding en verandering van binnenuit komt. Hoe meer energie en motivatie jij hebt voor de zaken die je belangrijk vindt in het leven, hoe beter. Voor jou, voor je naasten en voor de maatschappij. Daarom helpen we elke dag mensen om hun gevoel van machteloosheid om te zetten in een constructieve mindset van self efficacy: het zelfvertrouwen dat je met succes invloed uit kunt oefenen op je omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen.

We sturen op duurzame gedragsverandering met een concrete en wetenschappelijk bewezen effectieve methode. Bewustwording is daarbij in eerste instantie een gevolg van die gedragsverandering. Hoe vaker je ervaart dat je invloed kunt uitoefenen op je eigen situatie, hoe meer je je bewust wordt van de mogelijkheden om de regie te pakken, ook op de wereld om je heen. Je zelfvertrouwen groeit, je zit beter in je vel, krijgt meer energie en zo kom je in een opwaartse spiraal van autonomie en motivatie.

En dat is hoe wij welzijn zien: voldoende energie en motivatie in je leven en een goede verbinding met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Het gevoel van eigen regie en dat kunnen toepassen in een leven dat voor jou betekenisvol voelt. 

https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/Verdiepingstraining/6 factoren van welzijn.png?preset=content

Een goede verhouding tussen deze 6 factoren is hoe wij welzijn bevorderen.

Welzijn én maatschappelijke impact zijn voor ons belangrijker dan welvaart.

Wetenschappelijke methode voor duurzame gedragsverandering.

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder.

Eigen regie en intrinsieke motivatie

Vitaliteit en welzijn betekent voor ons dat je genoeg energie en motivatie ervaart voor de belangrijke dingen in het leven. Zelf de regie pakken en doen wat bij jou past. Dat je de balans tussen inspanning en ontspanning weet te behouden, dat je kunt genieten in het moment, dat het verleden geen blokkade is en dat je kunt werken aan een toekomst die bij jou past. Mensen daar duurzaam bij helpen, daar halen we onze voldoening uit.

Zonder authenticiteit is er geen duurzaamheid

Als mensen keuzes maken die echt bij ze passen, kunnen ze heel veel bereiken. Iets willen, staat echter niet gelijk aan iets doen. Daarom helpen wij mensen om dat wat ze willen en belangrijk vinden, om te zetten in actie. We leren mensen hoe ze patronen doorbreken en hoe ze nieuwe gewoontes creëren, zodat ze controle houden over hun eigen leven in een wereld die alsmaar verandert.

We beginnen bij gedrag, de bewustwording komt er achteraan

Hoewel verandering lastig is door de natuurlijke weerstand die mensen ertegen hebben, zijn er bewezen principes uit de wetenschap die kunnen helpen. We kunnen niet bepalen wat belangrijk en waardevol is voor een persoon of organisatie. Wel kunnen we mensen leren hoe ze hun gedrag zelfstandig aan kunnen passen en patronen kunnen doorbreken.