Gemeente Amsterdam: van willen naar doen

Met behulp van de wetenschap

Hoe stimuleer je medewerkers om de stap te zetten van willen naar doen?

Dit was een vraagstuk waar Gemeente Amsterdam binnen Team Vitaliteit mee aan de slag wilde gaan. Daarom organiseerde Gemeente Amsterdam in samenwerking met The Lab of Life een interactief maatwerkprogramma voor haar professionals, met als doel ze te leren hoe ze hun medewerkers kunnen stimuleren meer grip te laten krijgen op hun persoonlijke situatie.

De wetenschappelijke kennis die vanuit The Lab of Life werd gedeeld konden de professionals direct toepassen in hun persoonlijke werkomgeving. Daarnaast bereidde dit programma de professionals voor om later breder te kijken dan hun eigen specialisme en over de volle breedte van vitaliteit een nog betere adviseur te worden.

Hoe zag het programma er uit?

Het interactieve maatwerkprogramma bestond uit twee delen. Eerst konden de professionals deelnemen aan de masterclass van Doeschka Anschutz, waarin ze al haar wetenschappelijke inzichten deelde over gedragsverandering en eigen regie. Na afloop hadden de professionals bruikbare tips en handvatten op zak om de eigen regie van medewerkers effectief te stimuleren.

Vervolgens kregen de professionals de mogelijkheid om zich nog meer te verdiepen in de materie, zodat ze deze tips en handvatten tot praktische kennis konden vormen. In 3 groepstrainingen van 2 uur genaamd ''Balans in verandering'' (gebaseerd op de STRIBE methode) konden de professionals aan de slag met gedragsveranderingstechnieken. Hierbij werd de focus gelegd op hun persoonlijke situatie en kozen ze een thema dat voor hun op het moment belangrijk was, bijvoorbeeld een veranderwens in hun werk-privébalans of een goed voornemen voor thuis of op werk.

De combinatie van de masterclass en groepstrainingen liet de professionals realiseren welke impact The Lab of Life methode kan hebben op jezelf en anderen en dat het nemen van eigen regie ervoor zorgt dat mensen langdurig gezonder, duurzamer en veiliger gaan werken. En dat is hoe Gemeente Amsterdam de toekomstbestendigheid van haar werknemers stimuleert.

https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/Blogs/visual gemeente.jpg?preset=content

https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/Blogs/Logo_of_Gemeente_Amsterdam.svg.png?preset=content

 

Hoe hebben de deelnemers het ervaren?

''De interactie en intervisie met de deelnemers onderling was een sterk aspect van leeractiviteit. In een veilige setting kwamen persoonlijke verhalen los enervaringen gedeeld. Mooi en bijzonder om samen met collega's echt stil te staan bij hoe het met je gaat en het gesprek daarover te voeren.''

''In deze training werd ik echt getriggerd om naar mijzelf te kijken en te ontwikkelen.''

''Wat ik heb geleerd is niet te snel en teveel naar oplossingen sturen, maar anderen uitnodigen zelf na te denken over wat er bij hen past qua oplossingen, dat werkt niet alleen voor mij, maar ook voor mijn cliënten.''

''Alle onderdelen van de training zijn goed. Elk onderdeel volgt elkaar goed op waardoor je meer inzichten krijgt en uitgedaagd wordt om de kennis op te nemen en ermee aan de slag te gaan.''