Doelen bereiken met STRIBE bij de Netherlands Maritime Special Operations Forces (MARSOF) van het Korps Mariniers

https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/img/DSC_1131 (1).JPG.ashx?preset=content

Wanneer je aan Defensie als organisatie denkt, dan ligt het voor de hand dat doelen bereiken op allerlei niveau’s juist daar van cruciaal belang is. Zeker als het gaat om speciale eenheden zoals MARSOF waarbij iedere handeling niet alleen direct gevolgen heeft voor jezelf, maar ook voor het team waar je mee samenwerkt en uiteindelijk misschien zelfs wel voor iedere burger in Nederland. Een grote verantwoordelijkheid. Je moet om kunnen gaan met verandering en daarop snel kunnen reageren.

Binnen MARSOF gingen twee teams aan de slag met de STRIBE methode om het bereiken van doelen nog meer op scherp te zetten in tijden van crisis. Met speciale aandacht voor intrinsieke motivatie van ieder individu, want dat zorgt voor de meest blijvende effecten -ook op teamniveau-.

Lees hieronder hoe dat ging en wat er bereikt werd.

https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/img/Pijl_omlaag1.png.ashx?preset=content

De aanleiding

Ronald (sergeant bij MARSOF) vertelt: “Ik ben als leidinggevende werkzaam binnen het Korps Mariniers. Het werken met een specialistisch team, op het scherpst van de snede, vergt de maximale inzet van elk individu. Daarnaast is het van belang dat elk teamlid getraind blijft in zijn vaardigheden, zowel op team, als op individueel niveau. Nadat de COVID crisis ook Nederland trof, kwam ons team thuis te zitten. Het was dus zoeken naar een manier om op een creatieve manier het personeel gemotiveerd te houden om vanuit huis zo veel mogelijk aan deze vaardigheden te werken.” 

Maar hoe doe je dat? Tom (officier bij MARSOF) vroeg zich af: “Als leidinggevende ben ik vaak op zoek naar relevantie. Wat wil ik het personeel meegeven, of wat wil ik uiteindelijk bereikt hebben met het personeel? Mijns inziens begint dat bij het herkennen van het potentieel van je personeel. Welke talenten hebben zij, waar ligt hun kracht? Maar waar moet ik beginnen? Met dit vraagstuk liep ik al enige tijd rond.”

https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/img/DSC_0765 (1).JPG.ashx?preset=content

Skeptische militairen

Hoe begin je over potentieel en persoonlijke kracht in een organisatie waar doorgaans meer gefocust wordt op het dagelijkse werk en meestal niet uitgebreid gereflecteerd op het persoonlijke aspect van het werk? Ze zien je aankomen.

Melvin (teamlid MARSOF) vertelt: “Als militair zijnde dacht ik in eerste instantie dat dit helemaal niks voor mij/onze organisatie zou zijn. Je komt uit een stoere mannenwereld en nu moet je via een doelen systeem opeens eisen aan jezelf stellen.”

Maar overal waar gedragsverandering nodig is kunnen medewerkers een steuntje in de rug gebruiken, want het is en blijft gewoon moeilijk om goed te weten wat je wil en dat ook nog om te zetten in actie. Ook bij MARSOF.

Melvin: “Uiteindelijk is dit bij mij juist heel goed bevallen en zette het mezelf eerder aan het werk om persoonlijke doelen te halen dan voordat we deze methode hanteerden. Vanuit mijn persoonlijkheid ben ik een type die de kat uit de boom kijkt en vaak dingen uitstelt. Dit werd dus wel een stok achter de deur door een datum aan een doel te koppelen had ik een stuk houvast in m’n werk en omdat mijn collega’s ook deze manier van werkbenadering hanteerden werd het hele team er beter van en kwam er steeds meer initiatief uit meerdere personen. Eigenlijk was het een heel makkelijk systeem om niet alleen voor je werk te gebruiken maar ook om privé doelen te stellen en heb ik deze cursus als prettig ervaren. Het was makkelijk toe te passen op de werkvloer en persoonlijk heeft het me ook geholpen!”

Individuen maken het team

De STRIBE methodiek is erop gericht om ieder individu met intrinsieke motivatie aan zijn eigen doelen te laten werken, waarbij het overkoepelende teamdoel steeds in het oog wordt gehouden. Zodat uiteindelijk ieder teamlid kan groeien op zijn manier binnen de kaders van het gezamenlijke organisatiedoel.

Sergeant Ronald:Door online de STRIBE training te volgen kregen wij een fantastische tool aangereikt om het team op een creatieve manier gemotiveerd te houden. Waar in het begin nog skeptisch gereageerd werd, was al na de eerste twee bijeenkomsten duidelijk dat dit het team in een razend tempo naar een hoger niveau hielp. De resultaten waren dankzij de STRIBE methode meetbaar en direct zichtbaar in de ontwikkeling van het personeel en het team.

Ook officier Tom zag de motivatie en slagkracht van zijn team toenemen: “Het heeft mijn personeel geactiveerd na te denken over waar hun interesses liggen, en waar zij mogelijkheden zien voor de organisatie. Door deze training werden doelen realistisch geformuleerd en nagestreefd. Door op frequente basis deze training te doorlopen bleef het personeel geprikkeld om hun doelen ook daadwerkelijk te voltooien.  Het heeft de organisatie meerwaarde opgeleverd, en het gaf het personeel de voldoening relevant te zijn voor de organisatie.”

Kortom, de teams van MARSOF maakten meters met het bereiken van doelen vanuit intrinsieke motivatie. Precies wat de STRIBE methodiek beoogt. Wij zijn vereerd dat de teams van MARSOF onze methodiek hebben willen inzetten en wij zo ook een steentje hebben kunnen bijdragen aan ’s lands belang.☺

Joris Bal
Joris Bal

Meer weten over STRIBE? Een keertje persoonlijk kennismaken? Plan dan een video-call in met Joris Bal of download onze brochure.

Afspraak maken Download brochure