https://www.thelaboflife.com/write/Afbeeldingen1/img/artikel Menzis.png?preset=content

Menzis en The Lab of Life over vitale medewerkers

Medewerkers vitaler en leefkrachtiger maken? Leg het ze vooral niet op

Gedragswetenschapper Dr. Doeschka Anschutz en Jeroen Schaapveld, senior adviseur bedrijfszorg Menzis, in gesprek over het in beweging krijgen van medewerkers.

Leefkracht

Nu het coronavirus de wereld in haar greep heeft, is de noodzaak om medewerkers gezond te houden alleen maar groter geworden. Schaapveld: ‘Mensen met onderliggend lijden zijn extra kwetsbaar voor dit virus.’ Goed dus dat bedrijven zich richten op preventie van ziekte. ‘Gezondheid kan het best aan de voorkant worden aangepakt’, meent Schaapveld. ‘Wie gezond leeft, blijft ook gezonder. Als we alleen maar focussen op het aanpakken van ziekte, wordt het dweilen met de kraan open.’ Preventie lijkt het toverwoord. ‘Menzis heeft hierin als zorgverzekeraar heel duidelijk stelling genomen, zegt Schaapveld. ‘We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen te helpen gezonder te worden zodat ziekten zoveel mogelijk worden voorkomen en hun leefkracht groter wordt.’

Zingeving, plezier en eigen regie

Ondanks dat een bedrijf z’n breed gedragen vitaliteitsbeleid uitstekend op orde heeft, de leidinggevenden vol zorg en compassie zijn en het aanbod van tools groot en divers is, zijn er toch altijd groepen medewerkers die niet meewillen, kunnen of durven. Schaapveld: ‘Voor hen is de stap om gezonder te leven eenvoudigweg te groot of te eng om te zetten.’ Hoe kun je deze groep dan tóch uitnodigen om aan de slag te gaan met hun gezondheid?

Gedragswetenschapper Dr. Doeschka Anschutz, verbonden aan de Radboud Universiteit en het daaraan gelieerde trainings- en adviesbureau The Lab of Life en provider van Menzis, heeft een methodiek ontwikkeld die mensen helpt om vanuit intrinsieke motivatie wèl met hun gezondheid aan de slag te gaan. Anschutz: ‘vitaliteit wordt door veel meer bepaald dan gezond eten en meer bewegen. Het gaat ook over zingeving in je werk, over gehoord en gezien worden, over plezier, en bijvoorbeeld ook over een gezonde balans tussen werk en privé en tussen drukte en rust.

Bedrijven organiseren vaak van alles om de vitaliteit van hun medewerkers te vergroten, en toch verandert er doorgaans maar weinig. Hoe kan dat? Ofwel: hoe zorg je ervoor dat mensen in actie komen?’ Het antwoord? Eigen regie. Anschutz: ‘Voor een blijvend effect is het van cruciaal belang dat mensen zelf willen veranderen. Intrinsieke motivatie is het enige dat echt werkt. De behoefte aan verandering moet van binnenuit komen en niet worden opgelegd. Anders wordt het niks.’

Maatwerk

Het aanbieden van gezonde voeding in de kantine, massagestoelen in de kantoren, een cursus mindfulness of een personal fitnesscoach, is dan ook niet alleen het antwoord. Anschutz: ‘Een alleenstaande werkende moeder heeft waarschijnlijk veel meer behoefte aan het leren managen van haar agenda dan aan een gratis sportschoolabonnement. Daar heeft ze de tijd niet voor. Daarom moeten leidinggevenden in gesprek gaan met hun medewerkers en samen met hen op zoek gaan naar hun persoonlijke wensen en doelen. Waar worden ze blij van? Waar krijgen ze energie van? En wat kost energie? Maak hiervan een lijstje. Dat kan veel inzicht bieden in waarom een medewerker bijvoorbeeld vaak moe is. En vooral ook: wat is haalbaar? Soms is het voor een medewerker al heel wat om één keer in de maand een lange wandeling te maken. Laat ze zelf hun doelen stellen en let erop dat ze die ook kunnen halen. Dat werkt enorm motiverend. De kunst is vervolgens om de werkomgeving zo in te richten dat kiezen voor het nieuwe gedrag makkelijker is dan kiezen voor het oude gedrag. Met slimme aanpassingen in het kantoorpand kun je het medewerkers bijvoorbeeld makkelijker maken om de trap te nemen dan te wachten op een trage lift.’

Van willen naar doen

Autonoom, authentiek en intrinsiek. Dat zijn de belangrijkste ‘drivers’ voor gedragsverandering. Anschutz: ‘Medewerkers moeten de ruimte krijgen om zelf te kunnen bepalen wat goed is voor hen. Ze moeten authentieke keuzes maken die bij hen passen. Dan worden ze vanzelf intrinsiek gemotiveerd om te veranderen en kunnen ze écht gezonder worden. Dan gaan ze daadwerkelijk van “willen' naar “doen”.’ Dit alles betekent ook dat leidinggevenden de teugels moeten laten vieren en meer autonomie moeten geven aan hun medewerkers. Anschutz: ‘Ja, dat hoort hier zeker bij. Veel leidinggevenden zijn daar huiverig voor. Ze zijn bang om de grip op medewerkers te verliezen en vrezen dat medewerkers verkeerde keuzes gaan maken en hun werk niet meer goed uitvoeren. Maar in de praktijk zien we het tegenovergestelde. Mensen willen van nature graag hun werk goed doen. Als ze de ruimte krijgen om dit naar eigen inzicht in te vullen en zich hierdoor vitaler voelen, neemt de productiviteit alleen maar toe. Dus geef ze die ruimte. Daar worden ze blijer, beter en gezonder van.’

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/advertorial/menzis/1357194/medewerkers-vitaler-en-leefkrachtiger-maken-leg-het-ze-vooral-niet-op