Minder schoolverlaters door stimuleren autonomie


 

Je school afmaken hoeft, zelfs als je gemotiveerd bent, niet vanzelfsprekend te zijn. Dat werd duidelijk tijdens een project dat de Behavior Change Foundation, in samenwerking met The Lab of Life en Hotel Con Corazón, uitzette in Nicaragua.

School drop-out

Hotel Con Corazón is een sociaal-maatschappelijke onderneming die met de winst uit eigen hotels onderwijsprojecten financiert. Op het platteland van Nicaragua is de school drop-out hoog en leven veel gezinnen in armoede. Door te investeren in onderwijs, hoopt de organisatie die cirkel van armoede steeds meer te doorbreken.

De organisatie merkte echter een opmerkelijk patroon op: kinderen beginnen enthousiast aan school, maar haken op een leeftijd van 12/13 jaar af. Hoe kan dat? Om de redenen hierachter te ontdekken werd hulp ingeschakeld vanuit Nederland, waar de waarde van kennis over gedrag en gedragsverandering ingezien én op grote schaal ingezet wordt.

De Behavior Change Foundation heeft als missie om de meest recente kennis over gedragsverandering naar ontwikkelingslanden te brengen om een positieve verandering in gang te zetten. Deze stichting boog zich dus graag over het vraagstuk hoe kinderen in Nicaragua gestimuleerd kunnen worden om hun middelbare school af te maken.

Gedrag onder de loep

Gedrag komt ergens vandaan; en wie weten nu beter waarom ze school vroegtijdig verlaten dan de kinderen zelf? Daarom werden vragenlijsten uitgedeeld aan kinderen van 12 tot 18 jaar. De antwoorden waren soms verrassend. Wat duidelijk bleek, was dat de kinderen erg gemotiveerd waren voor school. Hun belangrijkste drijfveren waren het krijgen van een goede baan en het volgen van een opleiding. Ze vonden school belangrijk en leuk. Aan de goede intenties lag het ook niet: 73% van de kinderen wilde de middelbare school graag afmaken. Waarom werden deze intenties dan niet omgezet in gedrag?

Uit de vragenlijsten en uit gesprekken met de ouders van de kinderen kwam een belangrijk obstakel naar voren: het hebben van weinig autonomie. Omdat de ouders werkten op het platteland of in de grote stad, waren de kinderen vaak nodig in het huishouden en hadden ze niet de vrijheid om hun eigen tijd in te richten. Dat patroon was zo normaal geworden, dat kinderen hier zelf geen andere keuzes meer in maakten. Daarnaast voelden de kinderen zich niet competent genoeg om de opleiding te volbrengen.

Tijd voor actie

In het verhogen van autonomie heeft The Lab of Life al veel ervaring. We doneerden dus graag onze kennis om van dit project een succes te maken. Op basis van de The Lab of Life methodiek werd een training gemaakt die als doel had om autonomie, zelfverzekerdheid en controle bij de schoolkinderen te verhogen en de afhankelijkheid van hun ouders, onzekerheid en passiviteit te verlagen.

De lokale docenten werden geïnstrueerd en de kinderen gingen enthousiast aan de slag! Er werd druk gepend in werkboekjes, gepraat en er werden doelen opgesteld. Alles om kinderen na te laten denken over nieuwe mogelijkheden en hen te stimuleren om eigen keuzes te maken.

Al die ijver had resultaat. Na de training voelden de kinderen zich energieker, konden ze zich beter concentreren op school en voelden ze zich meer in controle over hun leven. Kinderen gaven aan nu meer zelf te bepalen hoeveel tijd ze besteedden aan school, werk en andere dingen. Bovendien waren ze minder geneigd om gelijk te doen wat hun ouders wilden dat ze deden. Kortom: ze hadden belangrijke stappen gezet om meer aan het stuur van hun eigen leven te gaan staan. Stappen die voor hen in de toekomst nog wel eens heel belangrijk zouden kunnen worden.